Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

 • 1Không bị nghiêm cấm
 • 2Bị nghiêm cấm
 • 3Nghiêm cấm tùy từng trường hợp

LÝ THUYẾT LÁI XE HẠNG A1

Trả lời : Đúng 16 / 20 câu trở lên là ĐẠT.

Thời gian làm bài:15 phút.

Trong 20 câu có: 09 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông, 01 câu hỏi về văn hóa đạo đức khi lái xe, 05 câu hỏi về biển báo, 05 câu hỏi sa hình.
Lưu ý: Bộ đề mới nhiều câu phải chọn cùng lúc 2 đáp án để việc ôn thi thuận lợi cho học viên.
Mọi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp quý học viên gửi bình luận lên Page của Trung tâm.

Thời gian thi còn lại : :
 • Câu 1
  1
  2
  3
  Câu 2
  1
  2
  Câu 3
  1
  2
  3
  Câu 4
  1
  2
  3
  Câu 5
  1
  2
  3
  Câu 6
  1
  2
  Câu 7
  1
  2
  3
  Câu 8
  1
  2
  3
  Câu 9
  1
  2
  3
  Câu 10
  1
  2
  3
 • Câu 11
  1
  2
  3
  4
  Câu 12
  1
  2
  3
  4
  Câu 13
  1
  2
  3
  4
  Câu 14
  1
  2
  3
  Câu 15
  1
  2
  3
  4
  Câu 16
  1
  2
  3
  Câu 17
  1
  2
  3
  4
  Câu 18
  1
  2
  3
  Câu 19
  1
  2
  Câu 20
  1
  2
  3
Đối tác của chúng tôi
Thông tin liên hệ
Form liên hệ