Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

 • 1Đường, cầu đường bộ.
 • 2Hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
 • 3Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác.

LÝ THUYẾT LÁI XE HẠNG A1

Trả lời : Đúng 16 / 20 câu trở lên là ĐẠT.

Thời gian làm bài:15 phút.

Trong 20 câu có: 09 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông, 01 câu hỏi về văn hóa đạo đức khi lái xe, 05 câu hỏi về biển báo, 05 câu hỏi sa hình.
Lưu ý: Bộ đề mới nhiều câu phải chọn cùng lúc 2 đáp án để việc ôn thi thuận lợi cho học viên.
Mọi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp quý học viên gửi bình luận lên Page của Trung tâm.

Thời gian thi còn lại : :
 • Câu 1
  1
  2
  3
  Câu 2
  1
  2
  3
  Câu 3
  1
  2
  3
  Câu 4
  1
  2
  3
  Câu 5
  1
  2
  3
  Câu 6
  1
  2
  3
  4
  Câu 7
  1
  2
  3
  Câu 8
  1
  2
  3
  Câu 9
  1
  2
  3
  4
  Câu 10
  1
  2
  3
 • Câu 11
  1
  2
  Câu 12
  1
  2
  Câu 13
  1
  2
  3
  Câu 14
  1
  2
  3
  Câu 15
  1
  2
  3
  Câu 16
  1
  2
  3
  4
  Câu 17
  1
  2
  3
  4
  Câu 18
  1
  2
  3
  4
  Câu 19
  1
  2
  3
  Câu 20
  1
  2
  3
Đối tác của chúng tôi
Thông tin liên hệ
Form liên hệ