Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • 1Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông có giới hạn trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện đó, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.
 • 2Là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.
 • 3Cả hai ý nêu trên.

LÝ THUYẾT LÁI XE HẠNG B2

Trả lời : Đúng 26 / 30 câu trở lên là ĐẠT.

Thời gian làm bài: 20 phút.

* Trong 30 câu hỏi có: 09 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông, 01 câu hỏi về nghiệp vụ vận tải, 01 câu hỏi về kỹ thuật lái xe và sửa chữa ô tô.

01 câu hỏi về văn hóa đạo đức khi lái xe, 09 câu hỏi về biển báo, 09 câu hỏi sa hình.

Lưu ý: Bộ đề mới nhiều câu hỏi phải chọn cùng lúc 2 đáp án để việc ôn thi thuận lợi cho học viên.
Mọi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp quý học viên gửi bình luận lên Page của Trung tâm.

Thời gian thi còn lại : :
 • Câu 1
  1
  2
  3
  Câu 2
  1
  2
  3
  Câu 3
  1
  2
  3
  Câu 4
  1
  2
  3
  Câu 5
  1
  2
  3
  Câu 6
  1
  2
  3
  Câu 7
  1
  2
  3
  Câu 8
  1
  2
  3
  Câu 9
  1
  2
  3
  Câu 10
  1
  2
  3
  Câu 11
  1
  2
  3
  Câu 12
  1
  2
  Câu 13
  1
  2
  3
  Câu 14
  1
  2
  Câu 15
  1
  2
 • Câu 16
  1
  2
  3
  Câu 17
  1
  2
  3
  4
  Câu 18
  1
  2
  Câu 19
  1
  2
  3
  Câu 20
  1
  2
  3
  4
  Câu 21
  1
  2
  3
  4
  Câu 22
  1
  2
  3
  4
  Câu 23
  1
  2
  Câu 24
  1
  2
  Câu 25
  1
  2
  Câu 26
  1
  2
  Câu 27
  1
  2
  3
  Câu 28
  1
  2
  3
  Câu 29
  1
  2
  3
  4
  Câu 30
  1
  2
  3
Đối tác của chúng tôi
Thông tin liên hệ
Form liên hệ