Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào?

 • 1Xe ôtô chở người trên 9 chỗ ngồi; xe ôtô tải; máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn.
 • 2Xe ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; xe ôtô tải; máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn.
 • 3Xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ôtô tải; máy kéo có trọng tải trên 3,5 tấn.

LÝ THUYẾT LÁI XE HẠNG B2

Trả lời : Đúng 26 / 30 câu trở lên là ĐẠT.

Thời gian làm bài: 20 phút.

* Trong 30 câu hỏi có: 09 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông, 01 câu hỏi về nghiệp vụ vận tải, 01 câu hỏi về kỹ thuật lái xe và sửa chữa ô tô.

01 câu hỏi về văn hóa đạo đức khi lái xe, 09 câu hỏi về biển báo, 09 câu hỏi sa hình.

Lưu ý: Bộ đề mới nhiều câu hỏi phải chọn cùng lúc 2 đáp án để việc ôn thi thuận lợi cho học viên.
Mọi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp quý học viên gửi bình luận lên Page của Trung tâm.

Thời gian thi còn lại : :
 • Câu 1
  1
  2
  3
  Câu 2
  1
  2
  3
  Câu 3
  1
  2
  3
  Câu 4
  1
  2
  3
  Câu 5
  1
  2
  3
  Câu 6
  1
  2
  Câu 7
  1
  2
  Câu 8
  1
  2
  3
  Câu 9
  1
  2
  3
  Câu 10
  1
  2
  Câu 11
  1
  2
  Câu 12
  1
  2
  3
  Câu 13
  1
  2
  3
  Câu 14
  1
  2
  3
  Câu 15
  1
  2
  3
 • Câu 16
  1
  2
  3
  Câu 17
  1
  2
  Câu 18
  1
  2
  3
  4
  Câu 19
  1
  2
  3
  4
  Câu 20
  1
  2
  3
  Câu 21
  1
  2
  3
  Câu 22
  1
  2
  3
  Câu 23
  1
  2
  3
  Câu 24
  1
  2
  3
  Câu 25
  1
  2
  3
  Câu 26
  1
  2
  3
  Câu 27
  1
  2
  3
  4
  Câu 28
  1
  2
  3
  4
  Câu 29
  1
  2
  Câu 30
  1
  2
  3
Đối tác của chúng tôi
Thông tin liên hệ
Form liên hệ