Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa

Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa

 • 1Hình 1.
 • 2Hình 2.
 • 3Hình 3.

LÝ THUYẾT LÁI XE HẠNG C, D, E, FC

Trả lời : Đúng 28 / 30 câu trở lên là ĐẠT.

Thời gian làm bài: 20 phút.

****//Trong 30 câu hỏi có: 09 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông, 01 câu hỏi về nghiệp vụ vận tải, 01 câu hỏi về kỹ thuật lái xe và sửa chửa ô tô.

01 câu hỏi về văn hóa đạo đức khi lái xe, 09 câu hỏi về biển báo, 09 câu hỏi sa hình.

Lưu ý: Bộ đề mới nhiều câu phải chọn cùng lúc 2 đáp án để việc ôn thi thuận lợi cho học viên.
Mọi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp quý học viên gửi bình luận lên Page của Trung tâm.

Thời gian thi còn lại : :
 • Câu 1
  1
  2
  3
  Câu 2
  1
  2
  Câu 3
  1
  2
  Câu 4
  1
  2
  3
  Câu 5
  1
  2
  3
  4
  Câu 6
  1
  2
  3
  4
  Câu 7
  1
  2
  3
  4
  Câu 8
  1
  2
  3
  4
  Câu 9
  1
  2
  3
  4
  Câu 10
  1
  2
  3
  4
  Câu 11
  1
  2
  3
  4
  Câu 12
  1
  2
  3
  Câu 13
  1
  2
  3
  4
  Câu 14
  1
  2
  3
  4
  Câu 15
  1
  2
  3
  4
 • Câu 16
  1
  2
  3
  Câu 17
  1
  2
  3
  4
  Câu 18
  1
  2
  3
  Câu 19
  1
  2
  3
  Câu 20
  1
  2
  3
  Câu 21
  1
  2
  3
  Câu 22
  1
  2
  3
  Câu 23
  1
  2
  3
  Câu 24
  1
  2
  3
  Câu 25
  1
  2
  Câu 26
  1
  2
  3
  Câu 27
  1
  2
  3
  4
  Câu 28
  1
  2
  Câu 29
  1
  2
  Câu 30
  1
  2
  3
  4
Đối tác của chúng tôi
Thông tin liên hệ
Form liên hệ