Khóa học hạng C

Khóa học hạng C

1. Điều kiện thi bằng lái xe ô tô hạng C:  - Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc học tập tại Việt Nam đủ 21 tuổi. ( tính theo đủ ngày, tháng, năm sinh - các trường hợp chỉ có năm sinh thì mặc nhiên được lựa chọn là 01.01 tương ứng với năm sinh)  - Đảm bảo đủ yêu cầu sức khỏe (theo qui định của bộ y tế) tối thiểu để điều khiển phương...
Khóa học hạng B2

Khóa học hạng B2

1. Điều kiện thi bằng lái xe ô tô hạng B2:  - Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc học tập tại Việt Nam đủ 18 tuổi. ( tính theo đủ ngày, tháng, năm sinh - các trường hợp chỉ có năm sinh thì mặc nhiên được lựa chọn là 01.01 tương ứng với năm sinh)  - Đảm bảo đủ yêu cầu sức khỏe  (theo qui định của bộ y tế) tối thiểu để điều khiển...
Khóa học hạng B11

Khóa học hạng B11

1. Điều kiện thi bằng lái xe Ô tô hạng B11:  - Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc học tập tại Việt Nam đủ 18 tuổi. ( tính theo đủ ngày, tháng, năm sinh - các trường hợp chỉ có năm sinh thì mặc nhiên được lựa chọn là 01.01 tương ứng với năm sinh)  - Đảm bảo đủ yêu cầu sức khỏe  (theo qui định của bộ y tế) tối thiểu để điều khiển...
Khóa học hạng A2

Khóa học hạng A2

nội dung đang được cập nhật.
Khóa học hạng A1

Khóa học hạng A1

Đối tác của chúng tôi
Thông tin liên hệ
Form liên hệ